Saturday, July 30, 2011

SATIBARA FILM


Organizacija udruženog rada Satibara film sa sedištem u Beogradu je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblastima filmske produkcije i edukacije, kao i širenja filmske kulture i filmskih sloboda. Ciljevi Udruženja su: afirmacija filmske kulture i filmskih sloboda, kao i neotuđivog prava na filmsko stvaralaštvo svakog ljudskog bića nezavisno od boje kože, pola, seksualnog opredeljenja, stručne spreme ili filmskog ukusa; edukacija kroz festivale, seminare i radionice; povezivanje sa srodnim inicijativama sa prostora bivše Jugoslavije, u cilju obnavljanja eks-jugoslovenskog kulturnog prostora, kao i povezivanje sa srodnim inicijativama širom sveta.No comments:

Post a Comment