Tuesday, May 29, 2012

KUTINICA - PRESTONICA!


Prvi tradicionalni Dvadesetpetomajski susreti sela u Kutinici, 
odmah pored Kutine, 
SR Hrvatska, 26-27. maj 2012. godine

Komandant Mladen osmatra teren

SLUŽBENA BELEŠKA


Trinaestočlana srpsko-izraelska delegacija Jagnjeće brigade SATIBARA doputovala je u Kutinicu, odmah pored Kutine, sa tri putnička transportera 26. maja 2012. godine u ranim popodnevnim časovima

Odmah po srdačnoj razmeni pozdrava i alkoholnih dobara između delegata SATIBARE i Janjeće brigade NH3 Kutina, pristupilo se isticanju zastave na terasi Ogijevog doma i svečanom otvaranju plenarne sednice sa sledećim Dnevnim redom:

1. Revizija Predloga Historijskoistorijskog sporazuma između Srba i Hrvata (u daljem tekstu: Historijskoistorijski sporazum), usvojenog na Filmskom festivalu u Kutinici 1. oktobra 2011. godine.

2. Usvajanje konačne verzije Historijskoistorijskog sporazuma.

3. Razno iće i piće.

Peče se janjac za NK VatrogasacVišečasovnu, mestimično artikulisanu raspravu, odlučno je moderiralo Radno predsedništvo u sastavu: drugarice Šljiva, Loza i Dunja i drugovi Vinjak, Špricer i Crno. Delegati su detaljno razmotrili sve aspekte Predloga usvojenog 1. oktobra, koji je glasio:

„Evo vama Nikole Tesle, dajte nam Zvonka Bogdana“.

Politički komesar Janjeće brigade NH3 Kutina, drug Marko, još jednom je naglasio svoje poznato stanovište sa zecom u jagnjetu, čime je nenadmašno obeležilo ovu, kao i prošlogodišnju Prvooktobarsku raspravu.

Ošamućeni ubedljivom argumentacijom navedenih drugarica i drugova, delegati su pristupili nadglasavanju. Konačan tekst Historijskoistorijskog sporazuma usvojen je višeglasno.

Obrnuti državni barjak, pentagram na majici, šahovnica na nožici


HISTORIJSKOISTORIJSKI SPORAZUM SRBA I HRVATA

Član 1.

Predlog Historijskoistorijskog sporazuma (“Službeni glasnik SATIBARE” br. 1 od 7. oktobra 2011. godine), menja se i glasi:

“Eve vam Zvonka Bogdana, dajte Ninu iz Kutine, jebeš Teslu”.


Nina iz Kutine, usmerava struju jače od Tesle

Član 2.

Utvrđuje se tekst srpskohrvatske-hrvatskosrpske himne i glasi:

Svaki grobar pravi
Tuđmana Franju slavi,
da nije bilo njega
bili bi crveno-plavi.

‘Ajmo crno-beli
umro je Tuđman Franja,
Ćutaćemo jedan minut
predsedniku Partizana.

Prelazne i završne odredbe

Član 3.

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaju da važe svi prethodni i budući nesporazumi.

U Kutinici, nejasnog trenutka daleko iza ponoći 27. maja 2012. godine

Jagnjeća brigada SATIBARA              Janjeća brigada NH3 Kutina

Atmosfera sa sednice


Potpisivanjem Historijskoistorijskog sporazuma zaključen je plenarni deo sednice, nakon čega se prešlo na hrkanje u malim radnim grupama, sa sledećim Noćnim redom:

1. Razmatranje operativno-taktičkog plana za otmicu Nine iz Kutine i proterivanje Zvonka Bogdana ukoliko ne pristanu na humano preseljenje,
2. Prazno.


Drugog radnog dana delegati su se posvetili kvalitativnoj evaluaciji minulog rada u plenumu. Evaulacija je obavljena u dve radne grupe, u dvorištu Ogijevog doma i na brdu poviše Kutinice.

Radna grupa na brdu poviše Kutinice
Nakon iscrpne analize hrvatske gusenice pokraj puta, sa posebnim osvrtom na njene karakteristike u odnosu na srpsku gusenicu, usledila je kraća tišina koju je prekinuo i razjasnio drug Hamarić: „Moraju li sve fore bit etničke?“
Pobeda nad janjetom

Radna grupa u dvorištu Ogijevog doma
Siguran sam da su na svoj način došli do identičnog zaključka.

Zahvaljujemo se Ogiju i njegovim roditeljima na gostoprimstvu i neograničenoj toleranciji.

U Beogradu, 28. maja 2012. godine

Belešku sačinio 
Ivan Zlatić  

Drug politički Satibare, Ivan Zlatić, sastavlja zapisnik

NAKON SLUŽBENE BELEŠKE SLEDI KRATAK VIDEO ZAPIS KOJI NE PREPORUČUJEMO:
A POTOM I REVIJA FOTOGRAFIJA:


Revolucija se brani mesom i kostima!


Drug Marko, politički komesar NH3 Kutine, prvak u lovu ribe za žene

Drugu Zimbi, sekretaru partijske ćelije Mačva, pitanja socijalizma zadaju glavobolje

Samo odmora dok traje obnova!
Partijski fotograf Zorana Lalić i sekretar AFŽ-a za pitanja čoveka,
narodna heroina Marijana Mika Mitrović

Napravili smo Jugoslaviju, šta ćemo sad, jebem ti život?

Načelnik programerske uprave drug Ogi
sa osmehom objašnjava izaslaniku partije za Kanadu i anarhizam
drugarici Irini
kako smo rekli istorijsko ne Rusima

Šefica revkoma za agrar i prinudni otkup drugarica Jelena u srdačnom
razgovoru sa Mikom i Noom o pitanjima zemlje, čoveka i nesvrstanosti

Drugovi Žućo, Bule i Haf u desantu na šarane

Duel Titana

Neko mora isprogramirati te rovove

Nina sa predstavnikom nove i bolje Jugoslavije

Drugarica Iva, načelnica AFŽ-a za odgoj, lepotu i rađanje Nove Jugoslavije

Partizanski bračni par Bošnjak-Velisavljević u potrazi
za apsolutno ničim

Pivo moje babe, partizanske iz Karlovca

Drug Ogi jedini je prijavio referat

Ravnomjerna raspodjela dobara

Izaslanica KPJ za Bliski Istok drugarica Noa drema


Ivo Eterović nije imao ovakvu tehniku...

Ping-pong duel "Ninu za Bogdana"

"Oči su mi more Jadransko, kose su mi klasje panonsko..."

Kako da sprovedemo prinudni otkup u Kanadi?

Drug Smoki pipka

Zalivanje jagnjeta

Čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka!

Drugarica Petra, ambasador SFRJ u Portugalu

AFŽ-ova šefica odsjeka za pitanja autoriteta drug-ca Renata

Ako janjca nema, gulaša će biti, nešto treba jesti da bi mogli piti

Partijski ataše za kulturu drug Žagi u trenutku dok mu drug politički Stale
demonstrira kakav je ukus jagnjetine

Geslo samoupravnog socijalizma dočekivalo je delegate

I Nova Jugoslavija imaće svog vernog ReksaNačelnik UDBE drug Jelovac demonstrira znanja sa akademije u NR Kini

Šef kontrašpijunaže drug Hamarić objašnjava načelniku
rokenrol odsjeka UDBE drugu Velisavljeviću kako je od mrskih eksploatatora
i fašista ukrao dokumenta

Alfa i omega Agitpropa drug Dugonjić u akciji

Predali smo MOSAD-ove dokumente, sad može da se odrema

Sekretarica AFŽ-ovog odeljenja za ekstremne sportove drugarica Marija
merka jedan od rekvizita za pomenute ekstremne sportove

Put u komunizam i bolje sutra...Tuesday, May 22, 2012

Valentina Kovač


Rođenа je u Novom Sаdu, sаdа živi i rаdi u Beogrаdu. Diplomirаlа glumu u ratno doba raspada Jugoslavije, u klаsi Mire Bаnjаc. Odmah počinje da radi u Narodnom pozorištu u Zrenjaninu, iz koga posle godinu i po odlazi, rešena da više nikad ne radi u pozorištu u Srbiji. Iskustvo realnosti srpskih institucija ju je toliko zgrozilo, da sledećih šest godina ne ulazi ni u jedno pozorište čak ni da odgleda predstavu. Počinje da posećuje radio i tv stanice i da daje svoj glas, pa i lik, za različite emisije. Počinje da piše tekstove koje čitaju drugi novinari. Tokom vremena dolazi i na uredničke pozicije u pojedinim medijima, a njeni pokušaji da ubaci nekomercijalne i sadržaje koji ne interesuju većinu publike, uglavnom su, s pravom, osujećivani od strane vlasnika tih medija.

Pozorištu se, slušajući vapaj svoje duše, vraća posle godina samoizgnanstva. Problem jalovosti institucija rešila je uključivanjem u rad nezаvisne trupe „Humаn teаtаr“ u Novom Sаdu. Počinje i višegodišnja saradnja sa frаncuskim pozorištem „Les Foirаdes“ i rediteljkom Pаscаle Spengler koja je uvodi u svet fizičkog teаtrа i evropskog modernog pozorišnog izrаzа. Shvata da je baš to ono što traži u pozorištu. To je više godina kasnije odvelo i na master studije holandske MAPA akademije, jer – severnjaci razbijaju fizički teatar. I moderni pozorišni izraz. I flaše piva.
U prvim filmovima se pojavljuje sa 16, gde uči decu da ne jedu „fast food“, ne puše i ne piju, nego da se bave sportom. Posle toga je propušila, propila se i napustila karate. Prestaje da se pojavljuje u filmovima, sve do Satibare.

Monday, May 21, 2012

Satibara Elektrika Pančevo vs. Dosada Nevladine organizacije Narodnooslobodilačka borba

Satibara kolektiv otišao je 19. maja u Pančevo kako bi u Galeriji "Elektrika" predstavio svoj rad.

Tom prilikom pušteni su filmovi Pojačalo i gitaraFanzini sa Marsa Moderna devojka.

RTV Pančevo napravila je kratak prilog o ovom istorijskom događaju u kojem članovi Satibare i autori filmova Siniša Jelovac, Siniša Dugonjić i Marina Radmilac kažu da je dosada važna tema od koje ljudi beže, da bi fanzinaši danas radili u NGO sektoru na pitanjima manjina i da Satibara neguje tekovine NOB-a.

Prilog možete pogledati na Jubitou.

Saturday, May 5, 2012

Should We Share or Should We Satibara?

Although we knew jack shit on the topic, great bluffers, prankers and agitators as genes and social circumstances gave us, we managed to moderate a Q&A with Peter Sunde from The Pirate Bay at Share Conference. Yet, we managed to do a little extra prank and changed the poster with SHARE logo to our poster with SATIBARA logo. On this picture that documents this event (thanks to Snežana Jelovac), Ivan Velisavljević from Satibara and Peter Sunde from TPB call YOU to arise and destroy corporations, and to log off your Facebook account in order to find out who will actually invite you to a party. In spite of the fact that some subjects from the audience wanted to talk on codes, torrents and Malta, we shifted the talk to politics.

Minister for CAPS, SHIFT AND LOAD Siniša Dugonjić records everything on his camera.
No pasaran 2.0.