Monday, May 21, 2012

Satibara Elektrika Pančevo vs. Dosada Nevladine organizacije Narodnooslobodilačka borba

Satibara kolektiv otišao je 19. maja u Pančevo kako bi u Galeriji "Elektrika" predstavio svoj rad.

Tom prilikom pušteni su filmovi Pojačalo i gitaraFanzini sa Marsa Moderna devojka.

RTV Pančevo napravila je kratak prilog o ovom istorijskom događaju u kojem članovi Satibare i autori filmova Siniša Jelovac, Siniša Dugonjić i Marina Radmilac kažu da je dosada važna tema od koje ljudi beže, da bi fanzinaši danas radili u NGO sektoru na pitanjima manjina i da Satibara neguje tekovine NOB-a.

Prilog možete pogledati na Jubitou.

No comments:

Post a Comment